“УЛААНБААТАР БОНД”-ЫН ОНЦЛОГ
УБ ХОТЫН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТУУД

ДЭЛХИЙН ХОТУУДЫН ЖИШГЭЭР

УЛААНБААТАР ХОТ ТҮҮХЭНДЭЭ АНХ УДАА


УЛААНБААТАР ХОТ

БОНД ГАРГАЛАА

ҮЕ ШАТ 1
Захиалга авах
2024.06.20-06.26
Бондын хүү
12%
Хугацаа
12
сар
Татан төвлөрүүлэх дүн
100
тэрбум ₮
Хүү төлөх давтамж
6
сар тутам
Нэгж бондын үнэ
100'000₮
“УЛААНБААТАР БОНД”-ЫН ОНЦЛОГ
1
Монгол улсын анхны орон нутгийн бонд
2
Нийслэлийн татварын орлогоор баталаажсан үнэт цаас
3
Нийслэлийн тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх ач холбогдолтой
4
Хүүгийн орлогын албан татваргүй
5
Монголын хөрөнгийн биржид нээлттэй арилжаалагдана
6
Бодлогын баримт бичигтэй нийцнэ
НИЙСЛЭЛИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН БҮТЭЦ
УЛААНБААТАР ХОТ 2023
Нийт хүн амын
48.9%
ДНБ-ий
64.1%
Нийт өрх
45.7%
Цэцэрлэг
45.9%
Сургууль
34.1%
Тээврийн хэрэгсэл
56.3%
Цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо
68.9%
ЕБС-ын сурагчдын тоо
48.9%
ХОТЫН БОНД ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Дэлхийн метрополитан хотууд дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлж, хөгжлийн хурдаа нэмэх, санхүүгийн тогтвортой эх үүсвэртэй болох зорилгоор хөрөнгийн зах зээл дээр 200 гаруй жилийн өмнөөс бонд гаргах болжээ. Улаанбаатар хотын хувьд ч санхүүжилтийн илүү үр ашигтай хэрэгсэл эрэлхийлсээр ирсэн бөгөөд 2021 онд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрхзүйн байдлын тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсанаар нийслэл хөрөнгийн зах зээлд бонд гаргах боломжтой болсон юм.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 249 дүгээр тогтоол, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/239 тоот тушаалаар бүртгэгдсэн.
Дэд бүтэц
Нийтийн тээвэр
Хотын хөгжил
Нийгмийн үйлчилгээ
Ногоон хөгжил
Боловсрол
БОНДЫН ЗАРЦУУЛАЛТ
  • Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станц-300 тэрбум төгрөг хүртэл
  • Авто зам, замын байгууламжийн засвар, шинэчлэлтийн ажил - 150 тэрбум төгрөг хүртэл
  • Ариутгах Бохир усны Туул-1 коллектор болон үерийн байгууламж - 50 тэрбум төгрөг
ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА
Нийслэлийн гаргах үнэт цаасны үндсэн болон хүүгийн төлбөр төсөвт тусгагдсан байх ба тухайн Нийслэлийн бондын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулах хөрөнгийн удирдлага нь дараах процессын дагуу гүйцэтгэнэ.
1
Нийслэлийн Засаг дарга:
Жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 11 сарын 25-ны дотор НИТХ-д өргөн мэдүүлнэ.
2
НИТХ:
Жилийн төсвийн төслийг 12 сарын 05-ны дотор батална.
3
Нийслэлийн Засаг дарга:
Батлагдсан төсвийг 12 сарын 31-ний дотор Сангийн яам-нд хүргүүлнэ.
4
Сангийн яам:
Нэгдсэн төсөв хураарилна
5
НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс:
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж боловсруулж, батлуулна.
6
НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс:
Батлагдсан захирамжийг холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.
7
Холбогдох байгууллага*:
Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, хяналт тавих
8
НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс төлбөр шилжүүлэх эрх нээж, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс гүйлгээ хийнэ.
ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД
ҮНДСЭН АНДЕРРАЙТЕР
ҮНДСЭН АНДЕРРАЙТЕР
СИНДИКАТ
СИНДИКАТ
СИНДИКАТ
ЗАХИАЛГА ӨГӨХ ЗААВАР
ЗАХИАЛГА ӨГӨХ
АНДРОЙД АПП ТАТАХ
АПП СТОР-С ТАТАХ
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТУУД
1. Үнэт цаасны данстай эсэхээ хэрхэн шалгах вэ?
2. Үнэт цаасны данс хэрхэн нээлгэх вэ?
3. Улаанбаатар бондын арилжаанд хэрхэн оролцох вэ?
4. Нийслэл бонд хэрхэн захиалах вэ?
5. Гадаадад байгаа хүн оролцож болох уу?
6. Арилжааны шимтгэл хэд вэ?
7. Захиалга хэрхэн биелэгдэх вэ?
8. Хүүг хэрхэн тооцох вэ?