“УЛААНБААТАР БОНД”-ЫН ОНЦЛОГ
УБ ХОТЫН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТУУД

ДЭЛХИЙН ХОТУУДЫН ЖИШГЭЭР

УЛААНБААТАР ХОТ ТҮҮХЭНДЭЭ АНХ УДАА


УЛААНБААТАР ХОТ

БОНД ГАРГАЛАА

ҮЕ ШАТ 1
Захиалга авах
тун удахгүй
Бондын хүү
17.2%
Хугацаа
24
сар
Татан төвлөрүүлэх дүн
277,8
тэрбум ₮
Хүү төлөх давтамж
6
сар тутам
Нэгж бондын үнэ
100'000₮
“УЛААНБААТАР БОНД”-ЫН ОНЦЛОГ
1
Монгол улсын анхны орон нутгийн бонд
2
Нийслэлийн татварын орлогоор баталаажсан үнэт цаас
3
Нийслэлийн тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх ач холбогдолтой
4
Хүүгийн орлогын албан татвар 5%
5
Монголын хөрөнгийн биржид нээлттэй арилжаалагдана
6
Бодлогын баримт бичигтэй нийцнэ
НИЙСЛЭЛИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН БҮТЭЦ
УЛААНБААТАР ХОТ 2023
Нийт хүн амын
48.9%
ДНБ-ий
64.1%
Нийт өрх
45.7%
Цэцэрлэг
45.9%
Сургууль
34.1%
Тээврийн хэрэгсэл
56.3%
Цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо
68.9%
ЕБС-ын сурагчдын тоо
48.9%
ХОТЫН БОНД ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Дэлхийн метрополитан хотууд дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлж, хөгжлийн хурдаа нэмэх, санхүүгийн тогтвортой эх үүсвэртэй болох зорилгоор хөрөнгийн зах зээл дээр 200 гаруй жилийн өмнөөс бонд гаргах болжээ. Улаанбаатар хотын хувьд ч санхүүжилтийн илүү үр ашигтай хэрэгсэл эрэлхийлсээр ирсэн бөгөөд 2021 онд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрхзүйн байдлын тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсанаар нийслэл хөрөнгийн зах зээлд бонд гаргах боломжтой болсон юм.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 09 сарын 01-ний өдрийн 427 тоот тогтоолоор Улаанбаатар хотын 500 тэрбум төгрөг хүртэлх нээлттэй бондын хөтөлбөрийг олон нийтэд санал болгохыг зөвшөөрч, үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэхээр шийдвэрлэсэн. Улаанбаатар бондын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд нь “Тогтвортой хөгжлийн зорилт”, Монгол Улсын бодлогын баримт бичиг болох “Алсын хараа 2050” болон Нийслэлийн 2021-2024 оны бодлого, стратеги төлөвлөгөөнд нийцэж байгаа бөгөөд хотын нэн тэргүүний асуудлууд болох замын түгжрэл, агаарын бохирдол, боловсролын хүрэлцээ зэргийг шийдэж, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлж, аюулгүй ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой.
Дэд бүтэц
Нийтийн тээвэр
Хотын хөгжил
Нийгмийн үйлчилгээ
Ногоон хөгжил
Боловсрол
БОНДЫН ЗАРЦУУЛАЛТ
Улаанбаатар хотын бондоор татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг нийслэлийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдэх, нийгмийн дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэх юм. Ингэхдээ чанартай боловсрол, дэд бүтцийн хөгжил, ээлтэй хот гэсэн тогтвортой хөгжлийн 3 зорилтыг биелүүлэхэд чиглэнэ.

4
ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛ
Зорилтыг 4.2
2030 он гэхэд бүх эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдүүдийг бага боловсролд бэлтгэж бага насны хүүхдүүдийг хөгжүүлэх чанартай үйлчилгээ, тусламж сургуулийн өмнөх боловсролоор хангах
9
ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ
Зорилтыг 9.1
Хүн бүрт тэгш, хүртээмжтэй байх талыг голлон анхаарч эдийн засгийн хөгжил, хүний сайн сайхан аж байдлыг дэмжих чанартай, найдвартай, тогтвортой, уян хатан дэд бүтэц, түүний бүсийн болон хил дамнасан дэд бүтцийг хөгжүүлэх.
11
ЭЭЛТЭЙ ХОТ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО
Зорилтыг 11.6
2030 он гэхэд агаарын чанар, хотын болон хог хаягдлын менежментийн асуудалд онцгой анхаарлаа хандуулах замаар хотуудын нэг хүнд ноогдох байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах.
ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА
Нийслэлийн гаргах үнэт цаасны үндсэн болон хүүгийн төлбөр төсөвт тусгагдсан байх ба тухайн Нийслэлийн бондын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулах хөрөнгийн удирдлага нь дараах процессын дагуу гүйцэтгэнэ.
1
Нийслэлийн Засаг дарга:
Жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 11 сарын 25-ны дотор НИТХ-д өргөн мэдүүлнэ.
2
НИТХ:
Жилийн төсвийн төслийг 12 сарын 05-ны дотор батална.
3
Нийслэлийн Засаг дарга:
Батлагдсан төсвийг 12 сарын 31-ний дотор Сангийн яам-нд хүргүүлнэ.
4
Сангийн яам:
Нэгдсэн төсөв хураарилна
5
НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс:
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж боловсруулж, батлуулна.
6
НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс:
Батлагдсан захирамжийг холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.
7
Холбогдох байгууллага*:
Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, хяналт тавих
8
НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс төлбөр шилжүүлэх эрх нээж, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс гүйлгээ хийнэ.
ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД
ТЭРГҮҮЛЭХ АНДЕРРАЙТЕР
ДЭД АНДЕРРАЙТЕР
ДЭД АНДЕРРАЙТЕР
ЗАХИАЛГА ӨГӨХ ЗААВАР
ЗАХИАЛГА ӨГӨХ
АНДРОЙД АПП ТАТАХ
АПП СТОР-С ТАТАХ
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТУУД
1. Үнэт цаасны данстай эсэхээ хэрхэн шалгах вэ?
2. Үнэт цаасны данс хэрхэн нээлгэх вэ?
3. Улаанбаатар бондын арилжаанд хэрхэн оролцох вэ?
4. Нийслэл бонд хэрхэн захиалах вэ?
5. Гадаадад байгаа хүн оролцож болох уу?
6. Арилжааны шимтгэл хэд вэ?
7. Захиалга хэрхэн биелэгдэх вэ?
8. Хүүг хэрхэн тооцох вэ?